28 Oct 2009
05 Dec 2009

Ledib

Tokom oktobra , novembra i decembra 2009. godine u okviru Komponente za razvoj poslovnih usluga planirani su sledeci treninzi i obuke:

31.10.2009.

 

 • Tema 1. Sprečavanje pranja novca
 • Tema 2. Zakonski okviri za suprostavljanje pranju novca
 • Tema 3. Metodi i mere u sprečavanju pranja novca

 

07.11.2009.

 • Tema 1. Kako prepoznati mobing i kako prevazići probleme
 • Tema 2. Pojam i osnovna obeležja zlostavljanja na poslu (Mobing)
 • Tema 3. Radionica

 

14.11.2009.

 • Tema 1. Primena novog Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata
 • Tema 2. Promene zakonskih rešenja i cilj novog Zakona o javnim nabavkama
 • Tema 3. Izrada konkursne dokumentacije

28.11.2009.

 • Tema 1. Naknade po osnovu ugovora o radu van radnog odnosa
 • Tema 2. Oblici rada van radnog odnosa (Zakon o radu)
 • Tema 3. Obračun i isplata naknada po osnovu ugovora

 

05.12.2009.

Ledib

 • Tema 1. Priprema poreskih obveznika za poresku kontrolu
 • Tema 2. Značaj primene zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Tema 3. Postupak terenske kontrole
 • Tema 4. Pravo na žalbu

 

Treninzi su namenjeni kompanijama koje pružaju usluge finansijskog konsaltinga sektoru malih i srednjih preduzeća i biće realizovani u saradnji sa Udruženjem računovodstvenih agencija Niša URAN. Realizaciju obuka će sprovesti kompanija za finansijski i poreski menadžment “Fin Tax” Beograd u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš, Trg Svetog Save bb.

Vesti
Novo rukovodstvo RPK Niš


Dana 24.12.2009. na Skupštini RPK Niš, kojom je predsedavao g-din Miodrag Stojadinović, izabrani su predstavnici najvišeg rukovodstva Komore.

Funkciju Predsednika RPK Niš vrši će g-din Milovan Kocić. Na mestu Potpredsednika RPK Niš biće g-din Nebojša Bogdanović.VIDEO