LEDIB tim

ledib

 

Carsten Lund
Carsten Lund
Funkcija Direktor LEDIB programa
Telefon

+ 381 18 511 240, + 381 65 5 207 126

E-mail [email protected]
Profil Magistar ekonomije. Profesionalno iskustvo na menadžerskim pozicijama u međunarodnim privatnim kompanijama, i kao preduzetnik i partner u MSP za proizvodnju širokog spektra proizvoda za uštedu energije. Savetnik u agencijama za razvoj preduzetništva i MSP.
Intervju sa Karstenom Lundom u Magazinu REGIJA
Dužnosti Upravljanje LEDIB programom, odgovoran Ministarstvu inostranih poslova Danske.
Bojana Petrović
Bojana Petrović
Funkcija Asistent na programu
Telefon

+ 381 18 511 240, + 381 65 5 207 127

E-mail [email protected]
Profil Filolog za engleski jezik i književnost, sa dugogodišnjim iskustvom u simultanom i konsekutivnom prevođenju i tumačenju. Ovlašćeni sudski prevodilac za engleski jezik. Značajno radno iskustvo u međunarodnim razvojnim i humanitarnim organizacijama i programima.
Dužnosti Tumačenje, prevođenje, računovodstvo, kancelarijski menadžment, administrativna i logistička podrška timu LEDIB programa.
Žarko Simović
Žarko Simović
Funkcija Koordinator komponente programa
Telefon

+ 381 18 511 240, + 381 65 5 207 120

E-mail [email protected]
Profil Završene studije iz oblasti marketinga i menadžmenta. Profesionalno iskustvo u upravljanju brendovima robe široke potrošnje sa brzim ciklusom prodaje, iskustvo u izradi marketinških strategija i promotivnih platformi, koordinaciji u opštini i uslužnim centrima, rad na razvojnim projektima opština i repozicioniranja imidža lokalnih vlasti u javnosti.
Dužnosti  Razvoj LED projekata usmerenih ka poboljšanju kapaciteta lokalne administracije, koordinacija aranžmana povezivanja između domaćih i inostranih partnera, kao i u aktivnostima usmerenim ka unapređenju poslovnog okruženja za MSP u Nišavskom okrugu.
Danka Milojković
Danka Milojković
Funkcija Koordinator komponente programa
Telefon

+ 381 18 511 240, + 381 65 5 207 121

E-mail [email protected]
Profil Magistar menadžmenta, sa višegodišnjim profesionalnim iskustvom u radu na programima poslovnog razvoja u Srbiji finansiranim od strane međunarodnih organizacija; sa odličnim znanjem o ciklusu upravljanja projektima, strateškom menadžmentu i planiranju, korporativnoj kulturi, sistemu kvaliteta po standardima ISO 9000 i ISO 14000.
Dužnosti Konsultant za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća, odgovorna za kreiranje poslovno razvojnih projekata radi boljeg zalaganja poslovnih organizacija i malih poslovnih asocijacija, za projektno izveštavanje, razvoj i realizaciju programa obuka baziranih na analizi trening potreba partnera, za pregovaranje i uspostavljanja saradnje sa partnerima i institucijama od značaja za podršku programu.
Goran Zlatković
Goran Zlatković
Funkcija Koordinator komponente programa
Telefon

+ 381 18 511 240, + 381 65 5 207 123

E-mail [email protected]
Profil Ekonomski profil sa značajnim iskustvom u humanitarnim i razvojnim institucijama. Savetodavna podrška za sprovođenje i finansijsko upravljanje lokalnim razvojnim projektima.
Dužnosti

U oviru LEDIB inicijative za podršku klasterima, zadužen za razvoj MSP u građevinskom, tekstilnom i agro-sektoru. Izrada akcionih planova, kao i planiranje i sprovođenje obuka usmerenih ka razvoju klastera.

Maja Mitić Nikolić
Maja Mitić Nikolić
Funkcija Koordinator komponente programa
Telefon

+ 381 18 511 240, + 381 65 5 207 125

E-mail [email protected]
Profil Ekonomski profil sa iskustvom u projektnom i finansijskom menadžmentu, razvoju MSP, kao i na sprovođenju ekonomskih razvojnih strategija.
Dužnosti Savetovanje službi poslovnog razvoja sa glavnim fokusom na unapređenju njihovih usluga. Zadužena za efikasno finansijsko upravljanje u delu LEDIB programa koji se odnosi na projekte poslovnog razvoja.
Bojan Dimić
Bojan Dimić
Funkcija Finansijski asistent
Telefon

+ 381 18 511 240, + 381 63 311 861

E-mail [email protected]
Profil Diplomirani ekonomista sa iskustvom u finansijskom i projektnom menadžmentu, reformi finansijskog upravljanja i reformi poslovnih procedura na lokalnom nivou, budžetiranju, strateškom planiranju, razvoju sektora MSP i poslovnih asocijacija.
Dužnosti Održavanje on-line baze finansijskih podataka, obrada finansijkih podataka u cilju periodičnog finansijskog izveštavanja.
Dragan Petrović
Dragan Petrović
Funkcija Vozač/Logističar
Telefon

+ 381 18 511 240, + 381 65 5 207 124

E-mail [email protected]
Profil Dugogodišnje vozačko iskustvo, kao i iskustvo u pružanju kurirskih i logističkih usluga.
Dužnosti Zadužen za logističku pomoć u okviru LEDIB programa uključujući i usluge prevoza, obavljanje kurirskih poslova, kao i administrativnu pomoć.
Vesti
Ministarstvo inostranih poslova Danske u poseti LEDIB Kući klastera
Ministarstvo inostranih poslova Danske u poseti LEDIB Kući klastera


Visoki predstavnik Ministarstva inostranih poslova Danske g-din Mikael Erbs-Jørgensen prvi put posetio Kuću klastera od završetka misije LEDIB programa.HARVARD Kennedy School


VIDEO
Clusters - Story Of Success