05 Nov 09

Prvi sastanak poljoprivrednih udruženja i zadruga sa područja opštine Aleksinac održan je 29.10.2009.(uz podršrku Opštine Aleksinac). Na sastanku je učestvovalo 15 predstavnika udruženja i zadruga koji su informisani o načinu pristupanja donatorskim sredstvima u oblasti agro sektora u Nišavskom okrugu.

 

Vodeći partner LEDIB programa u ovom delu je poslovna organizacija Savez zemljoradničkih zadruga Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga. U okviru pomenutog programa, uloga ove organizacije je pružanje odgovarajućih saveta, kao i sagledavanje zahteva - potreba potencijalnih korisnika i predlaganje najvažnijih projekata LEDIB program timu koji je isključivo odgovoran za donošenje konačne odluke o odobrenju projekta.

 

Zainteresovana udruženja i zadruge mogu uputiti predloge potreba od najveće važnosti za razvoj na adresu Saveza zemljoradničkih zadruga - Dobrička 2, Niš, tel. 018/255764, 510999, faks 018/255472, gordana@rpknis.rs.


Vesti
Potpisan Protokol o Internacionalnoj Saradnji između Opštine Lolland i Opština Gadžin Han i Doljevac


U okviru studijske posete Opština Gadžin Han i Doljevac danskoj Opštini Lolland potpisan je i Protokol o Internacionalnoj Saradnji izmedu ovih opština koji ujedno otvara vrata saradnje u oblasti privrednog razvoja, kulturne razmene i akademske saradnje.VIDEO

Arhiva Vesti