01 Jan 2009
31 Dec 2009

Teze treninga: source

 • Zakonski okvir za pripremu finansijskih izveštaja - zakon, standardi
 • Finansijski izveštaji - prijava prihoda, bilans stanja, novčani tok, promene u kapitalu, beleške - njihova struktura
 • Bilans stanja
 • Struktura i klasifikacija - osnovna sredstva, obrtna sredstva i sl.
 • Merenje osnovnih sredstava, obrtnih sredstava, itd.
 • Problemi u praksi
 • Prijava prihoda
 • Struktura
 • Merenje prihoda i rashoda
 • Problemi u praksi
 • Izjava o novčanim tokovima - struktura, sadržaj, kako tumačiti
 • Promene u kapitalu - struktura, sadržaj, kako tumačiti

 

Učesnici će moći:

 • da razumeju glavne principe međunarodne računovodstvene standarde
 • da izvedu analizu troškova i benefita u skladu sa MRS
 • da razumeju smernice za nove MRS za mala i srednja preduzeća
 • da identifikuju informacije sadržane u tri glavna finansijska izveštaja
Vesti
Novo rukovodstvo RPK Niš


Dana 24.12.2009. na Skupštini RPK Niš, kojom je predsedavao g-din Miodrag Stojadinović, izabrani su predstavnici najvišeg rukovodstva Komore.

Funkciju Predsednika RPK Niš vrši će g-din Milovan Kocić. Na mestu Potpredsednika RPK Niš biće g-din Nebojša Bogdanović.VIDEO