22 Jun 10

U sklopu komponente za razvoj tržišta poslovnih usluga biće urađena analiza poslovanja 15 pružalaca usluga. Analiza poslovanja je deo projekta „Podrška uslugama poslovnog razvoja“ koji je nastao kao potreba da se trenutno stanje pružalaca usluga unapredi i podigne na viši nivo. Projekat treba da pomogne firmama da se pravilno pozicioniraju u vreme ekonomske krize i da svoje resurse iskoriste na najbolji mogući način. Nosilac projekata je konsultanska kuća „ECC Consulting“ iz Jagodine, www.biznis-konsalting.com sa kojom će pružaoci usluga definisati plan svojih aktivnosti u budućem periodu. Projekat se sastoji iz sledećih faza:

 1. Snimanje postojećeg stanja poslovanja firme
  Na osnovu podataka iz završnih računa za 2009. godinu utvrdiće se trenutna finansijska pozicija klijenta, izvršiti racio analiza i identifikovati struktura prihoda i rashoda. Takođe, utvrdiće se trenutna organizaciona i kadrovska struktura i nivo tehničke opremljenosti, za svakog klijenta pojedinačno.
 2. Utvrđivanje potreba i problema unutar firme
  Na osnovu identifikovanog stanja i razgovora sa klijentom, utvrdiće se postojeći problemi u poslovanju i identifikovati potrebe radi postizanja progresa u poslovanju.
 3. Utvrđivanje postojanja marketing strategije i pozicije na tržištu
  Tehnikama opservacije i upitnika, kao i istorijskim podacima, identifikovaće se da li postoji marketing strategija u firmi, da li je konzistentna i da li odgovara potrebama klijenta.
 4. Ponuda postojećih usluga klijenta, formiranje cena
  Na adekvatan način, identifikovaće se postojeće usluge klijenta, politika cena i ostali relevantni faktori koji opredeljuju nivo kvaliteta usluge.
 5. Priprema adekvatne strategije poslovanja
  Zajednički sa klijentom, utvrdiće se adekvatna strategija poslovanja, posebno marketing strategija u svrhu ostvarivanja identifikovanih ciljeva poslovanja.
 6. Prezentacija i trening strategije
  Na osnovu predhodnih 5 koraka, bice organizovani prezentacija i trening kako primeniti opredeljene strategije poslovanja u budućnosti, a posebno internet poslovanje, automatizaciju poslovnih procesa, redukciju troškova i veštinu prodaje.
 7. Evaluacija i monitoring
  Nakon perioda od 90 dana izvršiće se evaluacija postizanja ciljeva i primene utvrđenih strategija poslovanja, radi korektivnih aktivnosti.

Vesti
III Business Cluster Club, Regent Niš, 29.06.2010.


Poštovani partneri LEDIB programa i članovi Saveza Start-up,

 

Obaveštavamo Vas da će Business Cluster Club, dvočasovni mesečni sastanak privrednika i predstavnika institucija značajnih za razvoj MSP sektora Niškog regiona, održati u Regent Clubu u Nišu, u utorak, 29.06.2010. od 11:00h – 13:00h.VIDEO
Venice Biennial
Arhiva Vesti