Normativna akta potrebna za osnivanje zemljoradničke zadruge

Modeli registracionih akata Zemljoradničke zadruge


 

Model zapisnika sa Osnivačke skupštine Zemljoradničke zadruge

Model odluka o izboru VD direktora Zadruge

Model pravila Zemljoradničke zadruge

Model ugovora o osnivanju Zemljoradničke zadruge

Vesti
Kuća klastera na sajmu “Biznis Baza“ u Beogradu
Kuća klastera na sajmu “Biznis Baza“ u Beogradu


Sajam Biznis baza je osmišljen kao mesto poslovnih susreta putem kojih mala i srednja preduzeća i preduzetnici (MSPP) razmenjuju informacije i pregovaraju o vidovima buduće saradnje.VIDEO
Clusters - Story Of Success