Registraciona procedura osnivanja klastera

Modeli registracionih akata imaginarnog klastera Mlečni put

 

Nakon pripreme svih  akata  koji  su priloženi, lice  ovlašćeno  za  zastupanje klastera treba  da pripremi fotokopiju  lične  karte overenu  u  Opštini  ili  Sudu i izvrši predaju  dokumentacije Agenciji  za  privredene  registre (skr. APR). Zatim, sledi popunjavanje prijave za  upis  u Registar APR.


Model pristupnica Mlečni put podvučen žutim

Model Osnivačkog akta Mlečni put podvučen žutim

Model Odluke o zastupniku udruženja Mlečni put podvučen žutim

Model zapisnika sa Osnivačke skupštine Mlečni put

Model Statuta klastera Mlečni put IMPULS DUŽI podvučen žutim

Vesti
EVROPSKA KONFERENCIJA KLASTERA – PRAVCI DALJEG RAZVOJA KLASTERA
EVROPSKA KONFERENCIJA KLASTERA – PRAVCI DALJEG RAZVOJA KLASTERA


EVROPSKA KONFERENCIJA KLASTERA – PRAVCI DALJEG RAZVOJA KLASTERA

VOJVODINA ICT KLASTER NAGRAĐEN NA KONFERENCIJI

U period od 18. do 20.aprila održana je Evropska konferencija klastera u Beču. Konferenciji je prisustvovalo oko 350 učesnika iz 41 zemalje. Srbija je sa 19 prijavljenih učesnika bila na sedmom mestu po broju učesnika. Ovakvo interesovanje aktera razvoja klastera u Srbiji, od predstavnika Ministarstva ekonomije i reginalnog razvoja, preko Saveta za klastere PKS, saveza klastera u Srbiji Kuće klastera i samih klastera , ukazuje da je Srbija svesna značaja koji klasteri imaju u loklanom ekonomskom razvoju zemlje doprinoseći razvoju sektora MSP i preduzetništva, a time rastu stope zapošljavanja.VIDEO
How do Modern Orchard? - TV5