19 Jan 10

Niški aerodrom je, osim Aerodroma Beograd, jedini međunarodni aerodrom u Srbiji. Nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, i razvojni planovi za naredni period su da on postane značajan regionalni aerodrom. Istraživanje tržišta kada je u pitanju oblast koja gravitira aerodromu je veoma važan dokument koji će obezbediti važne podatke vezane za buduće planove i predviđanje obima saobraćaja. Stoga su Aerodrom Niš i LEDIB inicirali projekat vezan za istraživanje tržišta koje gravitira ka ovom aerodromu. Projekat će započeti sredinom januara, zajedno sa Odeljenjem vazdušnog saobraćaja Saobraćajnog Fakulteta iz Beograda. Istraživanje će se sastojati od nekoliko delova – pregleda veličine tržišta, segmentacije tržišta, profila putnika kao i novih trendova putovanja u vazdušnom saobraćaju. Istraživanje tržišta koje Aerodrom Niš obuhvata predstavljaće bazu za dalji projekat izrade Marketinškog plana koji će sprovesti LEDIB i Aerodrom Niš.


Vesti
Studijska poseta i saradnja Poljoprivredne škole “Šumatovac” iz Aleksinca i škole “Green Academy” iz Arhusa
Studijska poseta i saradnja Poljoprivredne škole “Šumatovac” iz Aleksinca i škole “Green Academy” iz Arhusa


Grupa nastavnika poljoprivredne škole “Šumatovac” iz Aleksinca boravila je od 10. do 16.01. u studijskoj poseti poljoprivrednoj školi “Green Academy” iz Aarhusa u Danskoj. Ovo studijsko putovanje, kao i potpisivanje Protokola o povezivanju i saradnji između dve škole organizovao je i finansirao LEDIB Program.Poseta Sajmu Inovacija


VIDEO

Arhiva Vesti