09 Feb 11

Dana 03.02.2011.god u velikoj Sali hotela Aleksandar, održana je prva redovna godišnja skupština Savetodavnog poljoprivrednog udruženja Nišavskog okruga-SPUNO. Na samom početku prisutne je pozdravio g-din Carsten Lund, direktor LEDIB Programa,nakon čega se prešlo na dnevni red. Članovi Skupštine su prvo upoznati sa Izveštajem o radu Agrozema (Poljoprivredne stručne službe) za 2010.godinu.Nakon toga iznet im je Predlog Akcionog plana za 2011.godinu. Posle kraće diskusije predlog je usvojen većinom glasova. Članovi Skupštine su potom upoznati i sa konkretnim aktivnostima u realizaciji Akcionog plana, koje su zbog rokova morale da počnu da pre izglasavanja samog plana, a u interesu su proizvođača (preregistracija, rezidba, pretplata na časopis, savetovanje). Skupština se takođe dogovorila i o visini članarine za ovu godinu. Članovi Skupštine su upoznari sa obavezama Upravnog i Nadzornog odbora koje će oni morati da ispune u toku 2011.god.

 

SPUNO i Agrozem su dobili dve prijave za članstvo u SPUNO.Prijave su podneli Zemljoradnička zadruga „Oblačinska višnja“ iz Merošine i Udruženje povrtara „Agro-Batušinac“ iz Batušinca.Jednoglasno je izvršen prijem novih članova u SPUNO.

 

Članovima Skupštine SPUNO-a se zatim predstavio g-din Dagfinn Moe,direktor novog Programa Kraljevine Danske „Voćarstvo i bobičasto voće“,koji je startovao 1.1.2011. godine. On je prisutne upoznao sa ciljevima i radom programa koji će na ovim prostorima biti prisutan naredne četiri godine.

 

Takođe Skupštini je prisustvovao i predstavnik finansijskog sektora Fond za mikrorazvoj, koji potencijalno može da pomogne poljoprivrednicima davanjem povoljnih mikrokredita.

 

Gost na Skupštini je bio i Poljoprivredni list ,koji je nakon kratkog predstavljanja časopisa Udruženjima članovima Skupštine podelio poklone u vidu knjiga i brošura koje su njihova sopstvena izdanja, a tematski vezano za oblast kojom se Udruženja bave.

 

Svi prisutni su nakon skupštine prisustvovali svečanom koktelu.


Vesti
Inteligentno korišćenje energije i energetska efikasnost


Povezivanje LEDIB programa sa partnerima na različitim nivoima još jednom se pokazalo uspešnim, jer su usled dobre saradnje sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga građevinski klasteri koje podržava LEDIB program pozvani na konferenciju koju je taj centar organizovao.VIDEO
Pilot project on Pupils’ Entrepreneurship (November 2009 – June 2010)
Arhiva Vesti