05 Mar 10

U okviru projekta „Rukovanje pesticidima i ostacima pesticida u ruralnoj oblasti Nišavkog regiona“, koji sprovodi Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, a koji je podržan od strane Ledib programa kao pomoć regionalnom planu upravljanja otpadom, u toku je sprovođenje ankete u selima opštine Niš. Cilj ankete je sagledavanje načina postupanja građana sa pesticidima, ostacima pesticida i ambalažom od pesticida da bi se stvorio osnov za unapređenje načina upravljanja ovim veoma opasnim materijama.

waste_02

U projektu učestvuje više eksperata iz oblasti upravljanja opasnim otpadom, stručnjaka za zaštitna sredstva u poljoprivredi kao i stručnjaka za organsku proizvodnju hrane.

waste_01

Do sada su studenti anketirali stanovništvo u selima: Gornji i Donji Matejevac, Velepolje, Gornja Trnava, Lalinac, Sečanica i Čokot i naišli na srdačan odziv.

U nastavku će se izvršiti anketiranje meštana: Malče, Kamenice, Huma, Lalinca, Gabrovca, Jelašnice, Sićeva i Bancareva.

Nakon završene ankete i obrade podataka, rezultati sprovedene ankete biće objavljeni.


Vesti
Poziv za pridruživanje SAVEZU START-UP KLASTERA NIŠKOG REGIONA


Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da se pridružite SAVEZU START-UP KLASTERA NIŠKOG REGIONA, novoformiranoj poslovnoj organizaciji koja će zastupati potrebe početnika u poslovanju (preduzeća koja posluju do 5 godina) prema javnoj administraciji sa ciljem kreiranja boljeg poslovnog okruženja za preduzetnike – početnike i održivost njihovog biznisa.VIDEO

Arhiva Vesti