17 Jun 10

U okviru projekta „Upravljanje ambalažom i ostacima od pesticida u ruralnom području grada Niša“, u periodu od 30.05. - 05.06.2010.godine organizovano je studijsko putovanje u Holandiju.

 

Cilj posete bio je sagledavanje aktuelne pozitivne prakse u poljoprivrednoj proizvodnji, posebno organske proizvodnje hrane i savremenih principa upravljanja pesticidima i ambalažom od pesticida, a sa željom da se stečena iskustva primene u Srbiji.

 

U okviru putovanja učesnici su posetili Istraživački centar Univerziteta u Wagenigenu (jedan od vodećih fakulteta u Evropi koji se bavi organskom proizvodnjom hrane) i njegove ogledne parcele, nekoliko državnih institucija koje prate i kontrolišu proizvodnju hrane i životnu sredinu kao i poljoprivredne proizvodjače koji se bave organskom i konvencionalnom proizvodnjom. Uočena je veoma dobra povezanost svih navedenih delova lanca proizvodnje, što za posledicu ima podizanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda.

 

Što se tiče poljoprivrednika, oni su organizovani preko udruženja koja rešavaju tekuća pitanja i štite njihove interese, i unutar kojih postoje odlična komunikacija i intezivna razmena iskustava. Svi oni koji žele da prodaju svoje proizvode moraju imati sertifikat o kvalitetu hrane, a da bi mogli sami da prskaju svoje proizvode moraju da poseduju licencu koju izdaje nadležno Ministarstvo. Da bi produžili licencu, poljoprivrednici su u obavezi da se redovno edukuju kroz kurseve i seminare koji im se organizuju svake godine. Na taj način se u potpunosti upoznaju sa svim tehničkim novinama i zakonskim promenama koje se odnose na poljoprivrenu proizvodnju. Inače, da bi proizvod mogao da se proda kao organski, mora imati sertifikat zvanične institucije. Sertifikacija proizvoda se vrši metodom slučajnog uzorka svake godine, tako da proizvodjači vode računa o kvalitetu proizvoda. Zbog dobrih rezultata i sve veće odgovornosti proizvodjača prema životnoj sredini metode iz organske proizvodnje se sve više koriste i u konvencionalnoj proizvodnji.

 

Tokom poseta farmama posetioci su se upoznali sa principima održive poljoprivredne proizvodnje. Svi farmeri koriste GLOBAL GAP standard, što predstavlja proizvodnju po principima dobre (Good) poljoprivredne (Agricultural) prakse (Practice). Prema tom standardu ustanovljene su kritične tačke proizvodnje čijom kontrolom se garantuje krajnjem kupcu da je proizvod zdravstveno bezbedan, higijenski ispravan i da se prilikom njegove proizvodnje vodilo računa o životnoj sredini.

 

Na ovaj način je uspostavljena i kontrola pesticida. Pesticidi na farmama se čuvaju u posebnim prostorijama na siguran i bezbedan nacin. Pošto su na zahtev velikih kupaca u obavezi da tokom korišćenja pesticida unose podatke o načinu njihovog korišćenja sve količine pesticida na tržištu se prate.

 

Ambalaža od pesticida se nakon upotrebe pere na predviđenom mestu, dobijena tečnost se koristi dalje u procesu prskanja, a prazna ambalaža odlaže sa ostalim komunalnim otpadom kao bezopasan otpad.

 

Projektni tim smatra da je organska proizvodnja hrane na teritoriji Nišavskog okruga moguća, ali je potrebno poljoprivrednicima približiti ovu temu kako kroz stvaranje mogućnosti za započinjanje novog biznisa, tako i kroz edukaciju.


Vesti
Analiza poslovanja pružalaca usluga
Analiza poslovanja pružalaca usluga


U sklopu komponente za razvoj tržišta poslovnih usluga biće urađena analiza poslovanja 15 pružalaca usluga. Analiza poslovanja je deo projekta „Podrška uslugama poslovnog razvoja“ koji je nastao kao potreba da se trenutno stanje pružalaca usluga unapredi i podigne na viši nivo.VIDEO
Venice Biennial
Arhiva Vesti