08 Dec 10

Konsultanti angažovani od strane LEDIB programa i članovi marketing tima JP“Aerodrom Niš“ već više od šest meseci rade na izradi Marketing plana i strategije Aerodroma Niš. Kao završni deo celokupnog projekta, planirana je i organizovana studijska poseta aerodromima u Kraljevini Danskoj, kako bi se članovi marketing tima Aerodroma Niš upoznali sa organizacijom i načinom sprovođenja marketing aktivnosti na posećenim aerodromima, kao i sa samom organizacijom, operativnim načinom poslovanja i načinom finansiranja aerodromskih preduzeća.

 

Studijska poseta je sprovedena u periodu od 28.11.2010. do 01.12. 2010. godine i obuhvatala je posetu aerodromima Aarhus i Odense, koji su po mnogim karakteristikama slični Aerodromu Niš.

 

Iskustva stečena tokom studijske posete obuhvataju pre svega marketinške aktivnosti, ali i organizaciju preduzeća, tehničku opremljenost aerodroma i sistema, način operativnog funkcionisanja i način finansiranja aerodroma. Stečena znanja će u narednom periodu svakako biti vrlo značajna za implementiranje Marketing plana i strategije Aerodroma Niš, ali i za unapređenje celokupne organizacije i samog poslovanja niškog aerodroma.

 

Aerodrom Odense je kao aerodrom vrlo sličan aerodromu Niš, pre svega po kapacitetu terminalne zgrade, sistemu za registrovanje putnika i prtljaga i samom tehnološkom procesu opsluživanja vazduhoplova, dok je obim saobraćaja i broj putnika neznatno manji nego na aerodromu Niš. Poseta ovom aerodromu je bila značajna zbog sagledavanja adekvatnog nivoa tehničke opremljenosti koja je potrebna za aerodrome sa takvim obimom saobraćaja (oko 25 000 putnika, a koja podrazumeva kvalitetnu opremu za opsluživanje vazduhoplova i navigacionu opremu, minimum ILS CAT I). Takođe, bilo je značajno i čuti informacije o načinu finansiranja aerodroma, koji je zbog opšteg interesa regiona u kome se nalazi subvencioniran od strane istog kako bi mogao normalno da funkcioniše.

 

Aerodrom Arhus je značajan regionalni aerodrom u Danskoj, koji sa oko 550 000 putnika godišnje (od kojih je oko 50% u domaćem saobraćaju) posluje samoodrživo i ulaže u razvoj infrastrukture i modernizaciju aerodromske opreme i sistema. Poseta ovom aerodromu je bila od izuzetnog značaja , pre svega zbog definisanja osnovnih smernica budućeg razvoja Aerodroma Niš koje za krajnji cilj treba da imaju dostizanje nivoa koji trenutno poseduje Aerodrom Arhus (po obimu saobraćaja, kapacitetu i uređenju pristanišne zgrade, tehničkoj opremljenosti, organizaciji i marketing aktivnostima). Vrlo značajna su bila i iskustva koje je rukovodstvo Aerodroma Arhus podelilo sa članovima marketing tima Aerodroma Niš, u vezi saradnje sa niskobudžetnim kompanijama i potrebnim infrastrukturnim ulaganjima i unapređenjima tehnološkog procesa, koja su neophodna kao preduslov za uspešnu saradnju sa pomenutim kompanijama. Povrh svega, prezentovan nam je i princip marketinških aktivnosti koje Aerodrom Arhus primenjuje kako bi efikasno reklamirao usluge koje nudi. Pomenuta iskustva će biti od izuzetnog značaja za dalji proces implementiranja Marketing plana i strategije Aerodroma Niš.

 

Celokupna studijska poseta aerodomima u Danskoj je bila vrlo uspešna jer su iskustva i praktična znanja koja su tokom nje stečena bila brojna i moguće ih je iskoristiti u daljem razvoju i unapređenju funkcionisanja Aerodroma Niš, kako u pogledu marketinških aktivnosti, tako i samog tehnološkog procesa opsluživanja vazduhoplova, putnika i prtljaga.


Vesti
Tribina strukovnih poslovnih organizacija


Inženjerska komora Srbije organizovaće tribinu „Saradnja u regionu sa lokalnom samoupravom i strukovnim organizacijama u Regionalnom centru Nis” 10. decembra 2010.VIDEO
Pilot project on Pupils’ Entrepreneurship (November 2009 – June 2010)
Arhiva Vesti