08 Dec 10

Partneri LEDIB programa, klasteri i udruženja, predstavili su se na 9. Međunarodnom sajmu preduzetništva “Biznis baza 2010”, u cilju neposrednih poslovnih dogovora sa starim partnerima, ali i upoznavanja i uspostavljanja komunikacije sa novim partnerima i potpornim institucijama. Na sajmu su, pored kontakata sa već postojećim i potencijalnim partnerima, obavljeni i razgovori sa vladinim institucijama o mogućim novim izvorima finansiranja za jugoistočnu Srbiju. Takođe su uspostavljeni kontakti i dogovori sa donatorskom organizacijom iz Nemačke i američkom agencijom za međunarodni razvoj USAID, sa kojima ce se nastaviti započeti pregovori u cilju kreiranja novih radnih mesta na jugu Srbije. Na štandu predstavljeno je sedam klastera i šest poslovnih udruženja sa kojima program sarađuje, što je ukupno dve hiljade preduzeća iz čitavog regiona. Ogroman je značaj povezivanja sa ostalim privrednim subjektima iz zemlje i inostranstva sa aspekta prenosa iskustava i znanja, tehnike i tehnologije. Predstavnici klastera, udruženja i Regionalne privredne komore Niš složili su se da je učešće na ovom sajmu rezultat odlične saradnje sa LEDIB programom, i da je vrlo važno za što bolju vidljivost i marketing jer su to važni činioci budućeg poslovnog uspeha i unapređenja sveukupnog poslovanja.


Vesti
Tribina strukovnih poslovnih organizacija


Inženjerska komora Srbije organizovaće tribinu „Saradnja u regionu sa lokalnom samoupravom i strukovnim organizacijama u Regionalnom centru Nis” 10. decembra 2010.VIDEO
Pilot project on Pupils’ Entrepreneurship (November 2009 – June 2010)
Arhiva Vesti