08 Apr 2011

U petak, 8.aprila 2011.godine u 10.00h, u Dobričkoj 2 u Nišu, direktor LEDIB programa g-din Karsten Lund, u prisustvu partnera i lokalnih medija, svečano će otvoriti LEDIB Kuću Klastera – Novu preduzetničku organizaciju.

 

LEDIB Kuća Klastera je organizacija koja je osnovana radi podrške razvoju klastera I udruženja na području Niškog regiona i šire.

 

Koncept podrške razvoju klastera i poslovnih udruženja zasniva se na ostvarivanju povezivanja sa domaćim i međunarodnim organizacijama, saradnji sa konsultantima i MSP sektorom organizovanim u formi klastera i udruženja.

Vesti
Seminar u Leskovcu


U saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Regionalna privredna komora Leskovac organizuje seminar čija je tema Zakon o planiranju i izgradnji.VIDEO
Pilot projekat o Đačkom preduzetništvu (novembar 2009 – jun 2010)