08 Sep 10

Na inicijativu Predsednika Upravnog odbora Tekstilnog start up klastera Miloša Stevića,članovi su pošli u posetui i obilazak svojih članova. Prva takva poseta ostvarena je u subotu, 21.08.2010. godine, Nebojši Krstiću, firma “Verde Sistemi” iz Novog sela, koji se bavi proizvodnjom papirne konfekcije.

 

Članovi su videli proizvode firme “Verde sistemi” kao i veliku investiciju koju je firma započela, novi proizvodni pogon,sredstvima iz odobrenog kredita NLB banke, kreditna linija LEDIB programa.

 

Nakon obilaska, u opuštenoj atmosveri, razmatrane su ideje širenja saradnje članova. Pored već ostvarenog zajedničkog nastupa kod istog dobavljača u nabavci materijala i repromaterijala, članovi su razmenili i usvojili ideju nastupa kod zajedničkih kupaca, trenutno putem zajedničkog omogućavanja administrativnih zabrana firmama koje su na budžetu, time bi smanjili troškove nastupa kod firmi na budžetu, a sa druge strane omogućile bi sigurnu naplatu.

 

Ono što je bitno je da se osetilo širenje duha povezivanja i udruživanja. Članovi Tekstilnog start Up klastera su u svojim firmama počeli da osećaju benefite udruživanja u klaster, ne samo kroz različite edukacije koje su dobili kroz LEDIB Program, već i smanjenjem troškova svojih proizvodnji zajedničkim nabavkama, a sada se očekuje veći prometi zajedničkim prodajama.


Vesti
V Business Cluster Club


U petak, 10.09.2010., od 11h do 13h, u Regent Clubu u Nišu održaće će se V Business Cluster Club, dvočasovni mesečni sastanak privrednika, članova i partnera Klastera i Saveza Start Up, partnera LEDIB Programa i predstavnika institucija značajnih za razvoj MSP sektora Nišavskog regiona.VIDEO
Venice Biennial
Arhiva Vesti