23 Aug 10

Aktivno učešće podnošenjem predloga projekata na upravo završenom konkursu Nacionalne agencije za regionalni razvoj “Program podrške udruženjima preduzetnika za 2010. godinu” imali su START UP klasteri.

 

Program podrške udruženjima preduzetnika za dodelu bespovratnih sredstava objavljen je sa ciljem:

  • jačanja kapaciteta udruženja preduzetnika i proširenje spektra usluga koje pružaju svojim članovima,
  • afirmacije udruživanja i povezivanja preduzetnika,
  • doprinosa podizanju nivoa preduzetničke kulture,
  • ravnomernijeg regionalni razvoj preduzetništva,
  • uspostavljanja i razvijanja partnerskog odnosa između javnog i privatnog sektora.

 

Kroz iskazanu potrebu članova klastera za usavršavanjem, predlozi projekata su se upravo bazirali na aktivnostima opšteg usavršavanja menadžmenta i zaposlenih u članicama udruženja, kroz obuke koje obezbeđuju kvalifikacije od zajedničkog interesa za članove udruženja.

 

Ovako iskazanu potrebu prepoznala je Nacionalna agencija za regionalni razvoj kao realnu i predlozi projekata sa temom “Radionica i poslovni mentoring za menadžment Start up klastera o izradi projektne dokumentacije za konkurisanje kod domaćih i stranih organizacija radi jačanja konkurentnosti klastera i poslovnog povezivanja“ su odobreni. Nakon potpisivanja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom (krajnji rok 30.09.2010.godine) kreće se sa implementacijom projekta.

 

Na ovaj način START UP klasteri sve više postaju prepoznatljivi ne samo u regionu već i na nacionalnom nivou, kao udruženja preduzetnika, malih i srednjih preduzeća, nosioca privrednog i regionalnog razvoja, u koja treba i vredi ulagati.


Vesti
V Business Cluster Club


U petak, 10.09.2010., od 11h do 13h, u Regent Clubu u Nišu održaće će se V Business Cluster Club, dvočasovni mesečni sastanak privrednika, članova i partnera Klastera i Saveza Start Up, partnera LEDIB Programa i predstavnika institucija značajnih za razvoj MSP sektora Nišavskog regiona.VIDEO
Venice Biennial
Arhiva Vesti