23 Aug 10

Aktivno učešće podnošenjem predloga projekata na upravo završenom konkursu Nacionalne agencije za regionalni razvoj “Program podrške udruženjima preduzetnika za 2010. godinu” imali su START UP klasteri. ochsner-sport

 

Program podrške udruženjima preduzetnika za dodelu bespovratnih sredstava objavljen je sa ciljem:

  • jačanja kapaciteta udruženja preduzetnika i proširenje spektra usluga koje pružaju svojim članovima,
  • afirmacije udruživanja i povezivanja preduzetnika,
  • doprinosa podizanju nivoa preduzetničke kulture,
  • ravnomernijeg regionalni razvoj preduzetništva,
  • uspostavljanja i razvijanja partnerskog odnosa između javnog i privatnog sektora.

 

Kroz iskazanu potrebu članova klastera za usavršavanjem, predlozi projekata su se upravo bazirali na aktivnostima opšteg usavršavanja menadžmenta i zaposlenih u članicama udruženja, kroz obuke koje obezbeđuju kvalifikacije od zajedničkog interesa za članove udruženja.

 

Ovako iskazanu potrebu prepoznala je Nacionalna agencija za regionalni razvoj kao realnu i predlozi projekata sa temom “Radionica i poslovni mentoring za menadžment Start up klastera o izradi projektne dokumentacije za konkurisanje kod domaćih i stranih organizacija radi jačanja konkurentnosti klastera i poslovnog povezivanja“ su odobreni. Nakon potpisivanja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom (krajnji rok 30.09.2010.godine) kreće se sa implementacijom projekta.

 

Na ovaj način START UP klasteri sve više postaju prepoznatljivi ne samo u regionu već i na nacionalnom nivou, kao udruženja preduzetnika, malih i srednjih preduzeća, nosioca privrednog i regionalnog razvoja, u koja treba i vredi ulagati.


Vesti
V Business Cluster Club


U petak, 10.09.2010., od 11h do 13h, u Regent Clubu u Nišu održaće će se V Business Cluster Club, dvočasovni mesečni sastanak privrednika, članova i partnera Klastera i Saveza Start Up, partnera LEDIB Programa i predstavnika institucija značajnih za razvoj MSP sektora Nišavskog regiona.VIDEO
Venice Biennial
Arhiva Vesti